Devam Eden TÜBİTAK Projeleri

Gerçekliği Şüpheli İnançlar (Komplo, Paranormal Ve Sahte Bilim İnançları) Zaman İçinde Nasıl Değişiyor? Yordayıcıların Ve Düzenleyicilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi (Proje No. 221K046) - Yürütücü

Deprem Tehdidi Altında Toplumsal İş Birliği Nasıl Arttırılır? (Proje No. 121K638) - Araştırmacı

Kaynak Kıtlığında İş Birliği Nasıl Teşvik Edilebilir? Sezgisel/Analitik Düşünmenin Düzenleyici Rolü (Proje No. 121K107) - Araştırmacı


Başvuru Aşamasındaki TÜBİTAK Projeleri


Şu anda değerlendirme sürecinde olan projemizle ilgili ayrıntılı bilgi ileride verilecektir.

Tamamlanmış TÜBİTAK Projeleri

Bireycilik-Toplulukçuluk ve Dilin Yapısal Özellikleri Arasındaki İlişki (Proje No. 115K312) - Bursiyer