Başvuru Aşamasındaki TÜBİTAK Projeleri

Şu anda değerlendirme sürecinde olan projemizle ilgili ayrıntılı bilgi ileride verilecektir.

Tamamlanmış TÜBİTAK Projeleri

Bireycilik-Toplulukçuluk ve Dilin Yapısal Özellikleri Arasındaki İlişki (Proje No. 115K312) - Bursiyer