Verilen Dersler

2018/19, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

    Lisans

    

        Siyaset Psikolojisi

        Kültürlerarası Psikoloji

        Psikoloji Bilimi

        Sosyal Psikoloji

    Yüksek Lisans

        İleri Sosyal Psikoloji

        Grup Süreçleri ve Gruplararası İlişkiler

2017/18

    Lisans

        İstatistik I: Betimleyici İstatistik

        Genel Psikoloji

        Siyaset Psikolojisi

        Kültürel Psikoloji

        Bilissel Süreçler II: Zihin ve Davranış

    Yüksek Lisans

        Bağımsız Deneysel Çalışma

        Siyaset Psikolojisi

2016/17

    Lisans

        Siyaset Psikolojisi

        Genel Psikoloji

        İstatistik II: Çıkarsayıcı İstatistik

    Yüksek Lisans

        Siyaset Psikolojisi

professor.gif